Saigon Bank Berjaya Securities JSC.

Phiên bản không phụ thuộc vào trình duyệt web

Lưu ý: Bắt buộc cài Java, lưu ý cài theo thứ tự

Standalone iTrade Application does not run on web browser


Phiên bản vận hành trên trình duyệt web, nên cài Java ở link trên để xem đồ thị

Lưu ý: Đồ thị chỉ hỗ trợ Internet Explorer 11, Firefox 51.0.1

iTrade Application run on web browser


* Lưu ý:
- SBBS bắt đầu nhận lệnh giao dịch trực tuyến từ 20h mỗi ngày cho giao dịch của hôm sau trên sàn HOSE và HNX.
- Thông tin giá trần sàn tham chiếu trước 8h30 của ngày giao dịch chỉ mang tính chất tham khảo, SBBS có quyền từ chối lệnh đặt sai biên độ của quý khách.
- Nếu không sử dụng trong vòng 30 phút, kết nối sẽ ngắt, Quý Nhà đầu tư phải đăng nhập lại để tiếp tục sử dụng.
- Nếu Quý khách chia sẻ máy tính với nhiều người, hãy tắt trình duyệt Web trước khi rời máy để bảo vệ thông tin tài khoản. SBBS không bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin đăng nhập (số tài khoản và mật khẩu) hoặc thông tin cá nhân của Quý khách qua email.